Přeskočit navigaci

Muzeum bezpečnostních sborů Habartov
Expozice

Expozice muze je rozdělena do několika částí a zabírá celé druhé patro budovy Muzea, knihovny a infocentra. Celkem se můžete projít po třech místnostech a spojovací chodbě.

Hned v první místnosti se snažíme zmapovat tragické události roku 1938. Najdete zde informace k celkovému politicko sociálnímu dění oné doby, dále popis incidentů, ke kterým v našem regionu došlo, tedy k případům Habersbik, Gossengrün nebo Schwaderbach (postupně Habartov, Krajková a Bublava). Celé této místnosti dominuje diorama, ve kterém je znázorněna část Četnické stanice Habersbirk po zběsilém útoku henleinovců v září 1938). Uvnitř instalovaných vitrín potom návštěvnívi nakleznou artefakty, která jsou sesbírány z pozůstalostí po padlých četnících.

V druhé místnosti se nachází expozice Historie bezpečnostních sborů prvorepublikového Československa, kde je na několika panelech a uvnitř vitrín mapována historie bezpečnostních od vzniku Československé republiky v roce 1918 přibližně do roku 1948. Nechybí zde ani výstava historických zbraní a celek doplňuje další diorama, ve které je zobrazeno polní ležení jednotek Stráže obrany státu.

Třetí, poněkud menšní místnost, je vybavena jako četnická stanice, návštěvník si tak může představit za jakých podmínek příslušníci četnictva vykonávali svojí nelehkou a často nevděčnou práci.

Nesmíme ale zapomenout na vstupní spojovací chodbu, ve které nalezna náš návštěvník profily jednotlivých účastníků incidentů.

V budoucnu plánujeme rozšířit expozici o další patro, ve kterém by vyrostla stálá výstava Regionální historie.


Kontakty:

Městské kulturní středisko Habartov, p.o.

(provozovatel muzea)

Tel.: 352 682 360

Internet: www.mks-habartov.cz

Internet: www.muzeum-habartov.eu

Sídlo muzea:

Národní 400

357 09 Habartov

Představitelé muzea:

Petra Šístková - ředitelka

tel.: 725729554

petra.sistkova@muzeum-habartov.eu

 

Bc. Jiří Převrátil - kurátor
tel.: 722466159
jiri.prevratil@muzeum-habartov.eu

Kudy k nám:


© Text 2015 Bc. Jiří Převrátil za Muzeum bezpečnostních sborů Habartov. © Design 2015 Bc. Jiří Převrátil. Všechna práva vyhrazena.
Vyrobil v roce 2015 Bc. Jiří Převrátil | email: jiri.prevratil@muzeum-habartov.eu | RSS | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek