Přeskočit navigaci

Muzeum bezpečnostních sborů Habartov
Nabídka publikací

Nabízíme k prodeji různé publikace autorů, kteří se zabívají témáty blízkými zaměření našeho muzea. Více informací Vám poskytnou pracovníci muzea, knihovny a infocentra.

Namátkou vybíráme z několika k nih, které jsou v současné době k dispozici. Do budoucna připravujeme eshop, ve které si bude moci knihy objednat.

Michal Dlouhý: „Za císaře pána“

Kniha věnovaná pátrací službě vykonávané na našem území četnickým sborem se tentokrát vrací do ranného období existence četnictva, do doby monarchie. Přináší pojednání o zločinech k jejichž objasňování byly mimo jiné používány právě se rodící metody a prostředky, které jsou dnes běžně využívány v kriminalistice. Kniha je psána formou literatury faktu a doplněna obrazovými přílohami. Celá kniha je mimořádně vytištěna na křídovém papíru.

(Zdroj textu anotace: Nakladetství Kosmas)

Tomáš Herajt: „Historie policie v letech 1918-1945. Policejní ředitelství v Plzni“

Publikace je rozdělena do devíti základních částí, z nichž první popisuje vznik Policejního ředitelství a průběh přijetí zaměstnanců města ke státní policii. Další části popisují kompetenční a organizační vývoj úřadu a personální složení. Nejsou opomenuti ani představitelé policejního ředitelství, kteří ve všech případech přesáhli význam Plzně. V publikaci jsou popsány osudy dvou desítek policistů, kteří zahynuli při výkonu služby, byli umučeni či popraveni v průběhu nacistické okupace, a nebo zemřeli následkem spojeneckých náletů na Plzeň v dubnu 1945. Zejména osudy policistů umučených nacisty v průběhu okupace českých zemí doplňují dějiny protinacistického odboje, neboť činnost některých policistů byla zapomenuta. V publikaci jsou dále popsány spolky a sdružení policistů, která byla při Policejním ředitelství zřízena a která měla svá zastoupení v celé ČSR. Poslední část kompletně popisuje vývoj a popis výstroje, výzbroje a hodnostního označení státní policie. Každá kapitola je zpracována tak, že přináší obecné informace o dané problematice ke státní policii a následně je popsána situace u Policejního ředitelství v Plzni. Textová část je doplněna bohatým obrazovým materiálem, z velké části dosud nepublikovaným.

(Zdroj textu anotace: http://www.bunkry.cz/knihy/book.asp?action=detail&id=h057)

Radan Lášek: „Jednotka určení SOS – I., II., III.“

Několika svazková publikace je věnována problematice bezpečnostní složky zformované v ČSR v předvečer druhé světové války. Prapory Stráže obrany státu měly zamezit nenadálému vpádu nepřítele do Československa a svou krátkodobou, ale úpornou obranou měly umožnit mobilizaci a nástup čsl. armády. Největší tíhu obranných bojů nevyhlášené pohraniční války, kterou proti demokratickému Československu vedly postupně Německo, Polsko a Maďarsko od září 1938 do března 1939, tak nesli právě příslušníci SOS. Boje československých hraničářů a oběti z jejich řad upadly s nastolením totalitních režimů v zapomnění. V zapomnění upadlo i četnictvo, finanční stráž a uniformovaná stráž bezpečnosti, z jejichž řad byli rekrutováni členové SOS. V prvním svazku publikace najdeme přes 200 dobových fotografií dokumentující tehdejší události a množství archivních údajů o formování, výzbroji a výcviku jednotek. Podstatnou část knížky tvoří vzpomínky několika desítek příslušníků SOS zařazených v prvních 13 praporech na území Čech.

(Zdroj textu anotace: Nakladetství Kosmas)

Patrik Keller: „Blovice od soumraku do kuropění 1938 – 1945“

Kniha „Blovice od soumraku do kuropění 1938 – 1945“ tematicky navazuje na knížečku „Neznámá historie druhé světové války na Blovicku“, nejedná se však o druhý díl. Časový rozsah této knihy je září 1938 až 7. květen 1945. Vzhledem k obsáhlosti témat kniha zahrnuje jen město Blovice a obce Hradiště-Bohušov a Vlčice-Huť. Byť se kniha zabývá výše zmíněnými obcemi, několikrát „odběhne“ i mimo Blovicko. A to nejen do Německa na totální nasazení, ale i do hor severní Itálie, Rumunska, na východní frontu, Podkarpatskou Rus…


Kontakty:

Městské kulturní středisko Habartov, p.o.

(provozovatel muzea)

Tel.: 352 682 360

Internet: www.mks-habartov.cz

Internet: www.muzeum-habartov.eu

Sídlo muzea:

Národní 400

357 09 Habartov

Představitelé muzea:

Petra Šístková - ředitelka

tel.: 725729554

petra.sistkova@muzeum-habartov.eu

 

Bc. Jiří Převrátil - kurátor
tel.: 722466159
jiri.prevratil@muzeum-habartov.eu

Kudy k nám:


© Text 2015 Bc. Jiří Převrátil za Muzeum bezpečnostních sborů Habartov. © Design 2015 Bc. Jiří Převrátil. Všechna práva vyhrazena.
Vyrobil v roce 2015 Bc. Jiří Převrátil | email: jiri.prevratil@muzeum-habartov.eu | RSS | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek